pre firmy

-sadovnícke práce a údržba zelene

-zemné a výkopové práce

-prenájom strojov, prístrojov a zariadení

-údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev

-čistiace a upratovacie práce